Музикантите от Младежка школа – „Духов оркестър” при НЧ „Виделина – 1865” са на творчески лагер в гр.Обзор

С цел по-пълноценната работа, сплотяване на музикантите и подготовката им за заключителния концерт през месец септември тази година, децата и младежите от Младежка школа – „Духов оркестър” при НЧ „Виделина – 1865”, гр. Панагюрище, с ръководител Тодор Цачев, са на творчески лагер в гр.

МОРСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ МЛАДЕЖКА ШКОЛА – ДУХОВ ОРКЕСТЪР ПРИ НЧ „ВИДЕЛИНА – 1865”

Отговорно, натоварено и репетиционно лято предстои за участниците в младежка школа – духов оркестър  при НЧ „Виделина – 1865”. Само три месеца остават до края на дейностите по  проекта, финансиран от НФ „Култура”, по Договор № LI-2022-101 19/08/2022 г.

НЧ „ВИДЕЛИНА-1865” ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА „МЛАДЕЖКА ШКОЛА – ДУХОВ ОРКЕСТЪР ПРИ НЧ „ВИДЕЛИНА – 1865”

Продължава работа по осъществяването на проекта „Младежка школа – духов оркестър при НЧ „Виделина – 1865”, Договор № LI-2022-101 19/08/2022 г. по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ на Национален фонд „Култура“.

НЧ „Виделина-1865” – гр. Панагюрище започна работа по проект „Младежка школа – духов оркестър“

НЧ „Виделина-1865” – гр.Панагюрище започна работа по проект „Младежка школа – духов оркестър при НЧ „Виделна – 1865”. Проектът се финансира от НФ „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“. Дейностите, заложени в проектното предложение са насочени към запазване традициите и развиване на любителското художествено творчество, да обхванат в участие и изяви възможно по – широк спектър от възрастови групи в ефективния процес на утвърждаване ролята на читалището като водеща културна институция в духовния живот на град Панагюрище. Целите, които са заложени в идеята за реализация на този проект съвпадат с посочените цели и водещи принципи на Народно читалище „Виделина – 1865” в мисията му да обединява съмишленици, които имат желание за създаването на модерни творчески проекти и популяризиране на българската духова музика и нейните съвременни изпълнители на национално и международно ниво.

Основната цел на проект „Младежка школа – духов оркестър при НЧ „Виделина – 1865” е създаване на представителна школа от 16 участника – деца и младежи на възраст над 10 години, чрез подбор, обучение и индивидуална работа с участниците под ръководството на педагог с професионална подготовка по музикално изкуство /оркестрант.

С реализиране на дейностите по проекта ще се даде възможност на децата и младежите да получат музикална култура, да се обучават и творят в осигурени подходящи условия и в една утвърдена за Панагюрище и читалището традиция – духовата музика, както и да станат част от Духов оркестър „Делчо Радивчев”.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВИДЕЛИНА-1865“ ЗАПОЧНА РАБОТА ПО ПРОЕКТ –„МЛАДЕЖКА ШКОЛА – ДУХОВ ОРКЕСТЪР ПРИ НЧ „ВИДЕЛИНА – 1865”

Народно читалище „Виделина-1865“ започна работа по Проект –„Младежка школа – духов оркестър при НЧ „Виделина – 1865” към Национален фонд „Култура“ по Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество,  Договор № LI-2022-101 19/08/2022 г.

Страници

Subscribe to Народно читалище "ВИДЕЛИНА - 1865" RSS