Концерт на младежка школа „Духов Оркестър“ под надслов „От нота на нота – с талант и вдъхновение”

С концерт на младежка школа „Духов Оркестър“ под надслов „От нота на нота – с талант и вдъхновение” ще бъде финализиран проекта на панагюрското читалище – „Младежка школа – духов оркестър при НЧ „Виделина – 1865”, осъществен по “Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество” към Национален фонд “Култура”. Музикалното събитие ще се състои на 29 септември 2023 година, от 18:30 часа в салона на читалището.

Припомняме, че НЧ „Виделина-1865” – гр. Панагюрище, започна работа по проект „Младежка школа – духов оркестър при НЧ „Виделина – 1865” през месец октомври 2022 година. Проектът се финансира от НФ „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“.

Дейностите заложени в проекта са насочени към запазване традициите и развиване на любителското художествено творчество, конкретно Духовата музика.

Основната му цел е създаване на представителна школа от 16 участника – деца и младежи на възраст над 10 години, чрез подбор, обучение и индивидуална работа с участниците под ръководството на педагог-Тодор Цачев, който е с професионална подготовка по музикално изкуство и опит в създаването на младежки духови оркестри.

С реализиране на дейностите по проекта ще се даде възможност на децата и младежите да получат музикална култура, да се обучават и творят в осигурени подходящи условия и в една утвърдена за Панагюрище и читалището традиция – духовата музика, както и да станат част от Духов оркестър „Делчо Радивчев”.

Партньори по проекта са училищата в гр.Панагюрище- ОУ „20 –ти Април”, ОУ „Проф. Марин Дринов”, СУ „Нешо Бончев” , Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм и общинските медии – Вестник „Време 2001”, „Медиен център – Оборище”, „Още пан”.

 

Периодът за реализация на проектните дейности обхваща 12 месеца- творчески сезон 2022-2023 г. Общата стойност на безвъзмездното финансиране от НФ „Култура” е 22 000 лева.

През м. октомври 2022 година бяха закупени комплект духови инструменти и консумативи към тях, както и пултове за ноти. Младите музуканти репетират в панагюрското читалище два пъти седмично по 3 учебни часа под ръководството на Тодор Цачев и помощник- учител Марин Кушлов-музикант от Духов оркестър „Делчо Радивчев”.

 
Източник: Oborishte.bg