Профил на купувача

На 20.01.2016 г. бе гласуван изцяло нов закон за обществените поръчки от парламента. С него се въвеждат две нови европейски директиви. Срокът за транспониране е до април тази година. Законът е рамков и цели да се избегнат честите промени. Ще се установи и по-ясен ред за възлагане на поръчки, като към закона се прилага и правилник относно техническите въпроси.

Улесняват се и правилата за кандидатстване. Ключовото е, че поетапно ще бъде въведено електронното възлагане на обществените поръчки, като за целта ще бъде използвана единната декларация, валидна за целия Европейски съюз. Законът е придружен и от правилник за прилагане, в който трябва да се развият по-детайлно техническите въпроси.