МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

През 2015г.одина в читалище „Виделина-1865” се организирха две нови творчески ателиета за деца и младежи-Младежко театрално студио и литературна работилница „Искрици”.

В Младежкото театрално студио бяха поканени  младежи, желаещите да почувстват магията на сцената. Една от първите изяви на младежите е участието на Радина Костадинова и Мартин Гешанов в ораторията „ Април бунтовен и чутовен” , изпълнена в Панагюрище и София. За този творчески сезон артистите от МТС усилено репетират спектакъла „Срещнали се два дявола”, който ще бъде представен на сцената през м.май 2016г.

В литературната работилница „Искрици” младите дарования се запознават с основни изисквания за литературно творчество, обсъждат се с известни поети и писатели, представят своите произведения пред публика. През май 2015г. се проведе литературно четене на искриците, които бяха аплодирани за своите творби. На литературното четене свириха и пяха деца от класа по музика на Юлия Богоева при ОШИ „Евгени Зумпалов” гр.Панагюрище.