Панагюрище

МЛАДЕЖКА ШКОЛА ДУХОВ ОРКЕСТЪР

НЧ „Виделина-1865” – гр.Панагюрище, започна работа по проект „Младежка школа – духов оркестър при НЧ „Виделна - 1865”. Проектът се финансира от НФ „Култура“ по програма: „ Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“.

Втори национален фестивал на старата градска и шлагерна песен "Нежни спомени" - Панагюрище 2017 г.

Фестивалът на старата градска и шлагерна песен „Нежни спомени“ се провежда в гр. Панагюрище и е единствен по рода си в региона. Организатор на фестивала е Народно читалище „Виделина-1865“ гр. Панагюрище.

Основната цел на фестивала е да съхрани и популяризира старата градска и шлагерна песен от миналия век, да я обогати и възроди за нов живот и приобщи младите хора към нейната лиричност и красота.

Фестивалът дава възможност за изява на таланливи изпълнители от цяла България.

ДУХОВ ОРКЕСТЪР

Представителен духов оркестър към читалище “Виделина” е създаден през 1953 г. от Делчо Радивчев. Той е негов ръководител и диригент три десетилетия. В състава влизат музиканти, минали през училищната духова музикална школа на гр. Панагюрище. Този оркестър развива активна дейност и свири на всички национални и местни празници.

Национален литературен конкурс "Априлски камбани”

Райна КнягиняНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВИДЕЛИНА-1865” ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ОРГАНИЗИРА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АПРИЛСКИ КАМБАНИ”

Настоящият конкурс се  посвещава на 140-та годишнина от Априлското въстание 1876г.  

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Да се сътворят нови произведения, които да възпяват героичната борба на българите за свобода по време на Априлското въстание, да възвеличават подвига на априлци, да утвърждават идеята, че споменът за съдбовната априлска пролет е жив и звънът на априлските камбани отеква и ще отеква в душите и сърцата на днешните и бъдещи поколения българи.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Творческа среща с Катя Зографова

Катя ЗографоваНа 9 юни 2015г. в музикалната зала на Народно читалище „Виделина-1865” се състоя „Литературен салон”. Гост бе писателката и директор на Националния литературен музей в София – Катя Зографова. Организатори на „Литературен салон” са НЧ „Виделина – 1865” и Литературен клуб „Виделина”. Събитието беше открито от председателя на читалище „Виделина-1865” – Спаска Тасева. Водещата - Мария Бегова представи част от биографията на Катя Зографова. Катя започва да пише още като ученичка в Руската гимназия. Първата й публикация е в ученическото списание „Родна реч”. 

История

Петър Карапетров-основател и пръв председател на читалищетоПрофесор Марин Дринов нарича читалищата "съсредоточия на най-просветените и най-деятелни за напредъкът на народността ни български сили." Те възникват и се утвърждават като показател за българщината там, където съзнанието за българската наука е живо. Един от тези центрове е Панагюрище.

Subscribe to Панагюрище