Читалище Виделина

Народно читалище "Виделина - 1865"Народно читалище “Виделина-1865” гр.Панагюрище е едно от първите в страната, носител е на орден “Кирил и Методий” І степен. То  е изиграло огромна роля по време на Възраждането и особено през Априлското въстание през 1876 година, когато цялото читалищно настоятелство става Привременно правителство на десетдневната Българска република.

Възрожденската традиция на читалище “Виделина-1865” продължава и в наши дни и доказателство за това са многобройните участия и награди на нашите формации- духов оркестър, смесен самодеен хор и вокални групи, танцов и театрален състав както в България, така и в чужбина.     

Самодейността  в читалището е на професионално ниво и това е в следствие на упорита, последователна работа от страна на квалифицираните ръководители на съставите.

Духовият оркестър „Делчо Радивчев” при НЧ „Виделина-1865” гр.Панагюрище е съставен от 30 музиканти. Репертоарът му включва музикални произведения от различни жанрове: класика, танцови пиеси, маршове, хора.

Смесеният хор към Народно читалище „Виделина-1865” – Панагюрище е наследник на основания през 1950 г. ансамбъл „Ралчо Сапунджиев” и е носител на редица национални награди.  

Към читалището са създадени още Театрален състав, Вокална група “Радеан”, литературен клуб „Виделина”, а от 2015г.- младежко театрално студио, литературна работилница за деца и младежи „Искрици”. От няколко години през лятото се организират  клуб „Танци”-за лятна работа с ученици и групи за занимания по приложни изкуства за деца.

Всички състави  са се утвърдили и показали високо ниво на изпълнение и на репертоарен подбор. Те  имат многобройни участия в Панагюрище при реализиране културния календар на общината, както и успешни участия в страната и чужбина. Носители са на редица награди и отличия.

Читалището е традиционен партньор на община Панагюрище при реализиране културния календар на общината, както и инициатор на редица празници и  мероприятия.