Новини от Панагюрище

Subscribe to Новини от Панагюрище източник
Обновен: преди 2 часа 39 мин.

Програма за Национална научна конференция

Ср., 05/05/2021 - 13:23
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ” ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАНАГЮРИЩЕ   П Р О Г Р А М А   НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  „АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 1876 ГОДИНА: ИСТОРИЧЕСКИ И ИСТОРИОГРАФСКИ АСПЕКТИ” 12 – 13 май 2021 г.

  12 май 2021 г. (сряда) 12.00 – 13.00 – Посрещане и регистрация на участниците в конференцията,   Исторически музей – Панагюрище, ул. „Райна Княгиня” № 28  13.30 – 14.00 – Откриване на конференцията и приветствия   Пленарно заседание: 14.00 – 15.00  Председател: Проф.  д-р Пламен Митев, СУ „Св. Климент Охридски“   14.00 – 14.15 – проф. д-р Пламен Митев, СУ „Св. Климент Охридски”  Въстанието в Първи революционен окръг (историографски бележки) 14.15 – 14.30 – проф. д-р Пламен Павлов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Фондация „Васил Левски“ За военните характеристики на Априлското въстание 14.30 – 14. 45 – доц. д-р Пламен Божинов, ИИстИ – БАН Цариградските българи и Априлското въстание между отрицанието и защитата 14.45 – 15.00 – гл. ас. д-р Николай Хрисимов и д-р Симеон Цветков, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и РИМ – Велико Търново Поява на девиза „Свобода или смърт“ в българските революционни среди   15.10 – 18.00 – ЗАСЕДАНИЯ  ПО СЕКЦИИ   Първа секция: зала – Исторически музей Председател: проф. д-р Пламен Митев Секретар: Дора Чаушева    15.10 – 15.20 – доц. д-р Милен Куманов, ИИстИ при БАН Стефан Стамболов и Априлското въстание   15.20 – 15.30 – проф. д.и.н. Вера Бонева, УниБИТ – София  Апостолът Георги Апостолов   15.30 – 15.40 – д-р Милена Георгиева, РИМ – Шумен  Военнореволюционните възгледи на апостола Панайот Волов в контекста на казуса от Април 1876 г. – „…защото е по-достоен от мене”   15.40 – 15.50 – гл. ас. д-р Милена Маринова, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН Участието на братята Рачевски (Ангел, Гено и Георги) от с. Мусина, Великотърновско в четата на поп Харитон през 1876 г. и  поддържането на паметта за тяхното дело сред потомците им и местната общност до наши дни   15.50 – 16.00 – доц. д-р Атанас Шопов, ИМ – Панагюрище Щрихи от родолюбивата дейност на Павел Петров Шопов (1856 – 1931)   16.00 – 16.10 – Ани Саргавакян Димитър Бошнаков и подготовката за въстание в Трети Врачански революционен окръг   16.10 – 16.20 – Сашка Димова, ИМ – Батак Баташките жени в Априлското въстание     16.20 – 16.40 – кафе пауза   Председател: проф. д.и.н. Вера Бонева Секретар: Дора Чаушева   16.40 – 16.50 – Христина Манова, ИМ – Разлог  Един живот, изпълнен с доблест и смелост на Костадин Астинов от Мехомия   16.50 – 17.00 – Стефан Мерачев – краевед Бенковски и Априлското въстание в с. Ветрен, Пазарджишко     17. 00 – 17.10 – Райна Пачева, Дирекция на музеите – Копривщица Участието на Тодор Каблешков в дейността на революционните комитети извън Копривщица   17.10 – 17.20 – Гл. ас. д-р Даниела Вичкова-Нушева, ИИстИ – БАН  Райна Княгиня и издателската съдба на „Автобиография“   17.20 – 17.30 – Дора Чаушева, НМ „Васил Левски“ – Карлово  За изличаването на паметта за Априлското въстание     Дискусия   18.15 – 19.00 – Представяне на книгата на проф. Илия Тодев „Батак в Априлското въстание – и в българската памет", Изд. „Захарий Стоянов”. С., 2019.   Втора секция: зала изложби – Исторически музей Председател: проф. д.и.н. Илия Тодев  Секретар: Светлана Мухова   15.10 – 15.20 – Светлана Мухова, Дирекция на музеите – Копривщица  Кървавото писмо на Тодор Каблешков – „Неизвестно произведение на Захари Стоянов“ или исторически документ   15.20 – 15.30 – доц. д-р Веселина Вачкова, ИИстИ – БАН, ИМ – Перущица Хроника на една саможертва (щрихи от Въстанието в Перущица)   15.30 – 15.40 – Нели Стоянова, РИМ – Враца  По въпроса за (не)участието на Враца и врачани в подготовката и провеждането на Априлското въстание 1876 г.   15.40 – 15.50 – д-р Георги Тренчев, Македонски научен институт – София Подготовката за участие в Априлското въстание от 1876 г. в Югозападна България   15.50 – 16.00 – Красимир Григоров, историк – гр. Враца  Истината за тленните останки на Христо Ботев и неговите загинали четници през м. май 1876 г.   16.00 – 16.10 – Надя Романкова, ИМ – Стрелча  Стрелча в Априлското въстание   16.10 – 16.20 – д-р Иван Иванов, гр. Пирдоп За участието на жителите от селата Смолско и Каменица в Априлското въстание от 1876 г.   16.20 – 16.40 – кафе пауза      Председател: проф. д.и.н. Щелиян Щерионов  Секретар: Светлана Мухова     16.40 – 16.50 – Ирина Ботева, ИМ – Панагюрище  Защо Панагюрище? (Панагюрище в навечерието на Априлското въстание –  икономика и духовност)   16.50 – 17.00 – доц. д-р Наталия Няголова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и Московски държавен университет „М. В. Ломоносов” Априлското въстание от 1876 г. на страниците на „Ratna kronika” – аспекти на романтичната интерпретация   17.00 – 17.10 – Методи Навущанов, ИМ – Панагюрище  Из фонда на Исторически музей – Панагюрище – ятагани   17.10 – 17.20 – доц. д-р инж. Георги Маринов, Клуб „РАВ и РЛТ“ към Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва „Генерал Георги Ямаков“ Оръжието на участници в Априлското въстание 1876 г.   17.20 – 17.30 – Мария Деянова, ИМ – Карлово  Възрожденската община в Карлово и участието в борбата за национално освобождение   17.30 – 17.40 – Софка Тенчева, ИМ – Батак  Април 1876. Икони от фонда на Исторически музей – Батак   Дискусия   18.15 – 19.00 – Представяне на книгата на проф. Илия Тодев „Батак в Априлското въстание – и в българската памет", Изд. „Захарий Стоянов”. С., 2019.   20.00 – Коктейл в ресторант „Каменград”     13 май 2021 г. (четвъртък) 9.00 – 9.30 – на кафе в Исторически музей – Панагюрище  Зала в Исторически музей Председател: доц. д-р Пламен Божинов Секретар: гл. ас. д-р Даниела Вичкова   9.30 – 9.40 – Проф. д.и.н.  Щелиян Щерионов, Институт за изследване на населението и човека – БАН Гръцки извори за Априлското въстание   9.40 – 9.50 – доц. д-р Радослав Спасов, СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет Отзвукът от Априлското въстание и английската дипломация   9.50 – 10.00 – проф. д-р  Красимира Табакова, СУ „Св. Климент Охридски” Априлското въстание в действащите български учебници     10.00 – 10.10 – д-р Тотка Григорова, Кирило-Методиевски научен център при БАН Изображения на славянските просветители от Панагюрския край (втората половина на XIX век)  10.10 – 10.20 – д-р Момчил Маринов и Радослав Петков, ИМ „Искра“ – Казанлък Априлското въстание и българските розотърговци   10.20 – 10.30 – докторант Владимир Терзиев, СУ„Св. Климент Охридски“ Априлското въстание и медицинската общественост –  основни тенденции, постижения и слабости в историографията   10.30 – 10.40 – д-р Десислава Костадинова, ИИстИ – БАН  Димитър Страшимиров – изследовател на Априлското въстание   10.40 – 10.50 – доц. д-р Мариана Няголова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Оценката на Априлското въстание в българската историческа психология, в периода 1935 – 1945 г.   10.50 – 11.00 – Севдалина Попова, ИМ – Белово  Участието на Белово в Априлското въстание /1876 г./ през погледа на очевидеца Никола Йонков Владикин   11.00 – 11.10 – Стоян Иванов, ИМ – Клисура  Съграждането на паметта в Клисура   11.10 – 11.20 – Катя Зографова, Национален литературен музей – София Фигурата на лейди Емили Странгфорд в историята и литературата на България след 1876 г.   Обща дискусия   Закриване на конференцията   Посещение на музейните обекти в Панагюрище                     Забележка: 1. Всички допълнителни промени по време на конференцията се решават и извършват от председателите и секретарите на секции. 2. Срок за представяне на материалите за печат – на електронен носител и хартиен отпечатък: - І-ви срок – в деня на конференцията на председателите и секретарите на секции;  - ІІ-ри  срок – до 30 юли 2021 г.       На адрес:  Исторически музей – Панагюрище 4500, ул. „Райна Княгиня” № 28 e-mail: histmuzpan@abv.bg   Tags: програманационална научна конференцияАприлско въстание

145 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКАТА ЕПОПЕЯ

Съб., 05/01/2021 - 15:55

Ако Българското възраждане е сред чудесата на XIX век, то неговият връх - Априлската епопея - е чудото на чудесата, водещо до Възкресението на българската държавност.
Има времена, които сами по себе си, са важни, в тях борбите и резултатите имат огромно значение за определяне на перспективата в историята на даден народ. Те приковават и ще приковават завинаги вниманието на нас - потомците. Едно такова време за нас е април - май 1876 година. Време, което имаше нужда от герои, и което наистина роди личности на революционното действие.

Потомците въздигат паметници на признателност и гордост. С тях ознаменуваме събитията, свързани с живота на хората и с историята. Това е доказателство, че народната памет е жива!

Априлското въстание е символ на вяра и надежда, на края на едно робство и началото на безгранична радост.
Жадуваната свобода възкръсна от сълзите и пепелта на погрома на Априлци. 

Tags: 145 годиниАприлска епопеяПанагюрище1 майИсторически музей - ПанагюрищеЛитийно шествиеСнимки: 

Осветено е Главното въстаническо знаме

Вт., 04/22/2021 - 12:17

На 22 април - най- тържествения ден в Панагюрската република, е осветено Главното въстаническо знаме, ушито и развято от Райна Княгиня. Знамето е скроено и съшито от известния по това време моден шивач Деян Белишки, а изготвянето на проекта на знамето е дело на Иванчо Зографина и Стоян Каралеев. Осветено е в къщата на Пенчо Хаджилуков, превърната в щаб на Привременото правителство. Последвала тържествена манифестация из улиците на града, с която се известява настъпилата кратковременна свобода.

Tags: знамеРайна Княгиняманифестация

ИЗЛОЖБА „СВЕТИНИ ОТ АПРИЛ 1876“

Ср., 04/21/2021 - 14:20
На 20 април – Денят на националната ни революция, Регионален исторически музей – Пазарджик експонира изложбата „Светини от Април 1876“, посветена на 145-та годишнина от Априлското въстание. Тя се реализира по инициатива и в партньорство с музеите в Пазарджик, Карлово, Калофер, Панагюрище, Копривщица, Клисура, Батак, Перущица, Брацигово, Стрелча и Белово. Художественото оформление е дело на ХГ „Ст. Доспевски“ – Пазарджик.       В петнадесет информационни табла повече от осемдесет цветни фотографии разказват историята на оцелелите светини – безценни експонати в постоянните експозиции на музеите:     – фотографията на Васил Левски от 1872 г., с която е издирван от османската власт   – карловското знаме – личните вещи на Христо Ботев – пушката на Георги Бенковски – знамето на копривщенските въстаници със съдбовния надпис „Турцiа ке падне“ – седефеният кръст на поп Никола Белчов – заклинателят на копривщенци – знаме № 4 на Хвърковатата конница – рисунките на Христо Коев, съвременник на въстанието – бронзов лъв от въстанически калпак на копривщенец – главното въстаническо знаме, ушито от Райна Княгиня – кокардата – златно лъвче на Георги Нейчев – пълномощното на Апостолите – сребърният кръст от църквата „Св. Троица“ в с. Поибрене, носен в Хвърковатата конница на Георги Бенковски – камбаната от църквата „Св. Никола“ в Клисура, заграбена от турците като военен трофей, която клисурци откупуват и връщат в града – иконата „Св. Богородица“ - закрилницата на Клисура – личното оръжие на съзаклятника Ангел Керелов, герой от Батак – иконата „Св. Модест“, обгоряла от пожара в баташката църква – светиня „Св. Неделя“ – молитвеникът на поп Нейчо Паунов от Батак, осветил знамето на батачани, съсечен пред църквата „Св. Неделя“ – пушката на перущенския герой Спас Гинов – иконата на светите безсребреници и врачи Козма и Дамян от манастира „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ над Перущица, чудодейно оцеляла след опожаряването на манастира – лъвският знак на перущенски въстаник – кръстът на свещ. Петър Велчев, пред който се заклеват перущенските въстаници – въстаническата куртка на Спас Лачков, защитник на Перущица – кутия за бойни принадлежности с изобразена сцена „Свети Георги Победоносец“ на перущенски въстаник – пищовът на брациговския апостол Васил Петлешков – знамето на Брациговския въстанически пункт, шито от Ана Гиздова от Пазарджик – сабята-ятаган на свещ. Никола Троянов (Поп Сокол) от Брацигово – печатът на революционния комитет в Стрелча с надпис „Свобода или смъртъ” – куршумолеярницата на поп Бойчо Петров, който заклева стрелчанските комитетски дейци – оръжието на стрелчанските въстаници – тривондийските саби - самоделно оръжие на беловските въстаници Историческият разказ, поднесен чрез илюстрации на автентичните предмети и художествените творби на Димитър Гюдженов, Ненко Балкански, Златю Бояджиев, Добри Добрев, Петьо Бабачев, Б. Петракиев, Иван Бочев ни пренася във времето на българската национална революция през пролетта на 1876 г. Визуалните документи в изложбата ни връщат към истини в историята на едно поколение българи, вложило и кръв, и жертви пред олтара на българското освобождение. За да познае младото поколение българи предшествениците си, да пренесе ценностите им в съвремието и ги предаде на идващите поколения. За памет и поука в днешния и бъдния ден! Изложбата, експонирана в централната сграда на музея, фоайе – втори етаж, ще бъде отворена за безплатно посещение в работното време на музея от 20 април до 20 юни 2021 г.

Tags: изложбаисторически музейПанагюрище

145 години от Априлската епопея

Вт., 04/20/2021 - 09:04

 

Априлското въстание е „Българският Олимп“ в нашето национално – освободително движение. То е подготвено от множество събития през Възраждането, които довеждат до неговото избухване.

*/

Годината е 1876, денят 20 април – една паметна дата в българската история. На него  нашите предци се вдигат срещу цяла империя в името на едно – свободата. Макар действията им да не водят пряко до нея, те си остават един от най-ярките примери за себеотрицанието и храбростта, на която е способен българина в името на по-висше благо.

Макар и разгромено, Априлското въстание възвести началото на Освобождението на българския народ от многовековното османско иго. Никой, който иска да разбере духа на националната история, не може да забрави, че когато българите се разделяха с дългото робство и навлизаха в новата си история, трябваше първо да минават през чистилището на априлските възторжени и тъжни пролетни дни.

*/ Tags: свободавъстание20 април

ИЗЛОЖБА „РЕЛИКВИ ОТ АПРИЛСКАТА ЕПОПЕЯ” В ДКИ „ДВОРЕЦА” - БАЛЧИК

Пет., 04/16/2021 - 15:58


С изложба „Реликви от Априлската епопея” Исторически музей – Панагюрище гостува в ДКИ „Архитектурно-парков комплекс „Двореца”” - Балчик по покана на неговото ръководство. В експозицията ще бъдат представени над 80 движими културни ценности. Посетителите на „Двореца” в Балчик ще имат рядката възможност да се докоснат до реликвите, принадлежащи на героите от Април 1876 година. Акцент е копието на главното въстаническо знаме, извезано от Райна Попгеоргиева – Райна Княгиня през 1901 г. по случай 25-годишнината от Априлското въстание. Сред експонатите са кокардите – лъвчета за униформите на въстаниците, между които се отличава златното лъвче на Георги Нейчев – участник на събранието на м. Оборище. Интерес предизвикат оригиналното въоръжение и снаряжение на въстаниците, традиционно панагюрско женско и мъжко облекло от XIX век, въстаническа униформа и др. Изложбата се допълва с вещи и въстаническо снаряжение от фондация „Цоцорков род” и РК „Традиция” – Панагюрище.
Изложбата се открива на 20 април 2021 г. от 17 ч. и може да се разглежда до 20 юни 2021 г.

Изложба "Правителството"

Вт., 04/15/2021 - 11:25

Април е.......Месецът, който сее цветя по полята, тъче листове зелени, по горите пък намята нови, хубави премени.

Всяка година април ни връща в далечната 1876 г., когато с решенията на Оборищенското събрание в Панагюрище се провъзгласява Привременно правителство. В неговия състав влизат - Павел Бобеков, Найден Дринов, Симеон Хаджикирилов, Филип Щърбанов, Петър Щърбанов, Искрьо Мачев, Захари Койчев, Тодор Влайков, Марин Шишков, Кръстю Гешенов, Иван Джуджев и Петко Мачев.

По този повод, в изложбената зала на Историческия музей е подредена изложба с портрети, посветена на тези величави българи. Изложбата може да бъде разгледана до 03.05.2021 г.

Заседава Първото велико народно събрание

Ср., 04/14/2021 - 11:42

От 14 до 16 април 1876 г. на историческото място "Оборище", намиращо се в дебрите на хайдушката Средна гора, заседава Първото българско велико народно събрание. На това събрание се взима решение за Априлското въстание - най-величавата епопея на национално-освободителното движение на българския народ в борбата му против 500-годишното турско иго.

Богатствата на Панагюрище и региона

Вт., 04/13/2021 - 16:13

Богатствата на Панагюрище и региона

https://fb.watch/4RgX7uAPl3/

Излезе от печат книгата Райна Княгиня (Автобиография)

Вт., 04/13/2021 - 15:41

Излезе от печат книгата Райна Княгиня (Автобиография). Книгата е от издателство "Фабер",2021 г., а нейн съставител е доц. д-р Атанас Шопов. Преиздаването на книгата беше подкрепено от двама родолюбиви младежи - Евтим Евтимов и Станислав Илиев. Двамата се надяват, че така ще се допринесе за по - доброто разбиране на събитията около 1876 г. и на невероятната смелост и устойчивост на една млада жена, озовала се в центъра на въстанието против волята си, и въпреки това превърнала се в национална героиня от международна величина. Нека тази книга послужи на всички онези, които пазят и крепят духа на българската история.

Tags: Райна КнягиняАвтобиографиядоц. д-р Атанас ШоповиздателствоСнимки: 

"Реликви от Априлската епопея",

Съб., 04/10/2021 - 15:17

За изложбата ни "Реликви от Априлската епопея", с която гостуваме на ДКИ "Двореца" - Балчик, в новия брой на в. Знаме

Традиционният златарски занаят в Панагюрище

Пет., 04/09/2021 - 16:16

 

Със специалното участие на Ирина Ботева, гл. уредник при Исторически музей - Панагюрище...................

https://bnt.bg/news/tradicionniyat-zlatarski-zanayat-v-panagyurishte-v294513-294018news.html?fbclid=IwAR0jj-d4LpS908KxJCpXPQY88kTOl7NIT_X4RmS04ivHKOmdkYuVvwvdUm4