НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВИДЕЛИНА-1865“ ЗАПОЧНА РАБОТА ПО ПРОЕКТ –„МЛАДЕЖКА ШКОЛА – ДУХОВ ОРКЕСТЪР ПРИ НЧ „ВИДЕЛИНА – 1865”

Народно читалище „Виделина-1865“ започна работа по Проект –„Младежка школа – духов оркестър при НЧ „Виделина – 1865” към Национален фонд „Култура“ по Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество,  Договор № LI-2022-101 19/08/2022 г.

Целта на проекта е да се запазят традициите и развиването на любителското художествено творчество и създаване на школа „Духов оркестър”

Целевата група по проекта са участниците младежка школа за обучение на духови инструменти – 16 деца и младежи на възраст над 10 години, подбрани от училищата на територията на община Панагюрище, включително и представители на изолирани, маргинализирани и уязвими групи.

С реализирането на проекта ще се създаде възможност за подбор, обучение и индивидуална работа с млади хора, за създаване на младежка формация, от която впоследствие да се осигури ново попълнение на Духов оркестър „Делчо Радивчев”, изпълненията на който се възприемат от зрителите като удоволствие и развлечение. За ръководството на читалището и оркестъра ще бъде удовлетворение младите попълнения да вървят уверено по стъпките на оркестрантите и да намерят изяви в прояви от местно, регионално и национално ниво, както и на сцени на професионално ниво.

Партньори по проект „Младежка школа – духов оркестър при НЧ „Виделина – 1865” са училищата и медиите в гр.Панагюрище: ОУ „20 –ти Април”, ОУ „Проф. Марин Дринов”, СУ „Нешо Бончев”, ПГИТМТ,  Медия Вестник „Време 2001”, Медиен център – Оборище Панагюрище, и „Още пан” – онлайн медия. Периодът за реализация на проектните дейности обхваща 12 месеца- творчески сезон 2022-2023 г. Общата стойност на безвъзмездното финансиране от НФ „Култура” е 22 000 лева.