НЧ „ВИДЕЛИНА-1865” ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА „МЛАДЕЖКА ШКОЛА – ДУХОВ ОРКЕСТЪР ПРИ НЧ „ВИДЕЛИНА – 1865”

Продължава работа по осъществяването на проекта „Младежка школа – духов оркестър при НЧ „Виделина – 1865”, Договор № LI-2022-101 19/08/2022 г. по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ на Национален фонд „Култура“.

В съответствие с дейностите по проекта, в края на 2022г., беше сформирана групата на школата. Закупени бяха духови и ударни музикални инструменти: кларинет – 4 броя, алт саксофон – 1 брой, тенор саксофон – 1 брой, тромпет – 3 броя, баритон – 3 броя, голям барабан – 1 брой, малък барабан – 2 броя, комплект чинели – 1 брой; консумативи и пултове за ноти – 17 бр. Ръководителят на младежката школа е Тодор Цачев- музикален педагог с академично образование и с голям опит. Като помощник учител към екипа беше привлечен Марин Кушлов, музикант от ДО ”Делчо Радивчев”.

 Дейността на школата се развива в няколко посоки - индивидуална работа с учениците за усвояване на различните групи духови и ударни музикални инструменти и изучаване на елементарна теория на музиката и солфеж. Заниманията се провеждат два пъти седмично по три учебни часа по предварително определен график за работа с всеки ученик, впоследствие за работа в група по вид инструмент, както и общи занимания с всички членове на школата.