литературен конкурс Априлско въстание награди Панагюрище конкурс жури годишнина

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АПРИЛСКИ КАМБАНИ” 2021

38-ма участници от 24 населени места се включиха във Втория национален литературен конкурс „Априлски камбани“, организиран от НЧ „Виделина-1865″, гр. Панагюрище по случай 145-та годишнина от Априлското въстание. От тях 33 стихотворения и 5 есета. Според регламента до участие в конкурса беше допусната само поезията.

Subscribe to литературен конкурс Априлско въстание награди Панагюрище конкурс жури годишнина