НЧ „ВИДЕЛИНА-1865“ ПОДПИСА ДОГОВОР № LI-2022-101 19/08/2022 Г .ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" ПО ПРОГРАМА "ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО"

Основната цел на проект „Младежка школа – духов оркестър при НЧ „Виделина – 1865”  е създаване на представителна школа от 16 участника – деца и младежи на възраст над 10 години, вкл. и представители на изолирани, маргинализирани и уязвими групи, чрез подбор, обучение и индивидуална работа с участниците под ръководството на Педагог с професионална подготовка по музикално изкуство /оркестрант. Ще бъдат закупени духови и ударни инструменти, консумативи за тях, пултове за ноти. Проектът ще завърши със заключителен концерт и запис на 5 бр. образователни видеоклипове/видео уроци

Мотивите на Национален фонд „Култура“ са: Адмирации към основната цел на проекта - създаване на младежки духов оркестър към гр. Панагюрище. Такава е утвърдената практика, за да съществува духовия оркестър на гр. Панагюрище и в идните години. Представени са декларации за подкрепа и оферти за всички предвидени разходи.

Одобрена сума по проекта - 22 000 лв. Срок на изпълнение- 01.11.2023г.