ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА И ШЛАГЕРНА ПЕСЕН „НЕЖНИ СПОМЕНИ“- ПАНАГЮРИЩЕ 2022

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ
НА СТАРАТА ГРАДСКА И ШЛАГЕРНА ПЕСЕН
„НЕЖНИ СПОМЕНИ“- ПАНАГЮРИЩЕ 2022

Фестивалът на старата градска и шлагерна песен „Нежни спомени“ се провежда в гр. Панагюрище и е единствен по рода си в региона. Организатор на фестивала е Народно читалище „Виделина-1865“ град Панагюрище.
Основната цел на фестивала е да съхрани и популяризира старата градска и шлагерна песен от миналия век, да я обогати и възроди за нов живот и приобщи младите хора към нейната лиричност и красота.
Фестивалът дава възможност за изява на талантливи изпълнители от цяла България.
Фестивалът е с конкурсен характер и ще бъде журиран от професионалисти.

РЕГЛАМЕНТ

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Във фестивала могат да участват индивидуални изпълнители, дуети и певчески формации, без ограничение във възрастта и броя на участниците.
2. Не се допуска участието на професионални изпълнители.
3. Вокалните групи се представят с програма с общо времетраене до 12 минути, а индивидуалните изпълнители и дуети –до 8 минути.
4. Съпровод:
Участниците сами осигуряват музикалния си съпровод.
Инструментален съпровод на живо;
Качествен синбек;
Без съпровод /акапелно/
ЗАБЕЛЕЖКА: Звуковият носител на синбек може да бъде мини диск или компакт диск.
5. Не се допускат изпълнения на плейбек.
6. Задължително е сценичните костюми да представят духа на времето;
7. Организаторите не носят отговорност за неуредени авторски права на участниците.

ІІ. НАГРАДИ

1. Специална награда на НФ” Нежни спомени” 2022
2. Диплом, медали и купи за І, ІІ и ІІІ място в категориите - индивидуални изпълнители, дуети и певчески формации
3. Награда за артистично присъствие.
4. Награда за най-малък изпълнител.
5. Награда за костюми в стила на старата градска песен.
6. Всички вокални групи, дуети и индивидуални изпълнители получават грамоти за участие и сувенири.

ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Участниците във фестивала не заплащат такса за участие.
2. Разходите по пътуването и престоя в гр.Панагюрище са за сметка на участниците.
3. Организаторите осигуряват храна –сух пакет.
4. Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира и записва изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да плаща права и обезщетения.
5. Националният фестивал ще се проведе на 8 октомври 2022 година в читалище „Виделина-1865”, гр. Панагюрище.
6. Регистрацията на участниците при пристигането в гр. Панагюрище ще става в Читалище „Виделина-1865“.
7. Желаещите да участват във фестивала трябва да изпратят в срок до 30.09.2022г. заявка (по образец) за участие на адрес: 4500, гр.Панагюрище, пл.”20 април” 2, НЧ „Виделина-1865”
или на е-mail:videlina_1865@abv.bg

Телефон за връзка: 0357/62002; 0889211270