литературен конкурс Априлско въстание награди Панагюрище конкурс жури годинина

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „АПРИЛСКИ КАМБАНИ”

Настоящият конкурс се организира от НЧ "Виделина-1865" и се посвещава на 145-та годишнина от Априлското въстание 1876г.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

ЦЕЛ НА КОНКУРСА
Да се сътворят нови произведения, които да възпяват героичната борба на българите за свобода по време на Априлското въстание, да възвеличават подвига на априлци, да утвърждават идеята, че споменът за съдбовната априлска пролет е жив и звънът на априлските камбани отеква и ще отеква в душите и сърцата на днешните и бъдещи поколения българи.

Subscribe to литературен конкурс Априлско въстание награди Панагюрище конкурс жури годинина