ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „АПРИЛСКИ КАМБАНИ”

Настоящият конкурс се организира от НЧ "Виделина-1865" и се посвещава на 145-та годишнина от Априлското въстание 1876г.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

ЦЕЛ НА КОНКУРСА
Да се сътворят нови произведения, които да възпяват героичната борба на българите за свобода по време на Априлското въстание, да възвеличават подвига на априлци, да утвърждават идеята, че споменът за съдбовната априлска пролет е жив и звънът на априлските камбани отеква и ще отеква в душите и сърцата на днешните и бъдещи поколения българи.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В конкурса могат да участват всички желаещи творци, без ограничения във възрастта, разделени в следните възрастови групи:
І възрастова група – от 11 до 15 години включително
ІІ възрастова група – от 15 до 19 години включително
ІІІ възрастова група – над 19 години
Всеки автор може да участва само с една творба. Тя трябва да е на български език, непубликувана до момента на обявяване резултатите от конкурса.
Конкурсът е явен. Произведението трябва да бъде придружено с попълнено заявление за участие по образец, което е приложено към регламента или може да бъде изтеглено от www.videlinapan.com
Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса.

ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
Творбите за участие в конкурса се изпращат на имейл videlina_1865@abv.bg или по поща на адрес:
4500, гр. Панагюрище,
обл.Пазарджик
пл.”20 април” №2
Народно читалище „Виделина” – за конкурса „Априлски камбани”
Творби за участие ще се приемат до 10 април 2021г.
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на интернет страницата на читалището до 20.04.2021г., както и чрез електронните медии на община Панагюрище.

ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И НАГРАДИ
Творбите ще бъдат оценявани от професионално жури.
Две поощрителни награди „Млад талант”, съответно в първа и втора възрастова група-диплом и парична награда в размер на 100 /сто/ лева.
Една голяма награда „Априлски камбани” в трета възрастова група – диплом и парична награда в размер на 300 /триста/ лева.
До три допълнителни награди във всички възрастови групи – диплом, предметни награди и плакети.
Всички участници получават грамота за участие в конкурса.
Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставени на трети лица. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване .
С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.
Организаторите си запазват правото на документирне, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента
За справки и допълнителна информация:
0357 62002; 0889211270 – секретар на НЧ „Виделина-1865”; videlinapan.com

Файл: