ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА И ШЛАГЕРНА ПЕСЕН „НЕЖНИ СПОМЕНИ“- ПАНАГЮРИЩЕ 2016Г.

Фестивалът на старата градска и шлагерна песен „Нежни спомени“ се провежда в гр.Панагюрище и е единствен по рода си в региона. Организатор на фестивала е Народно читалище „Виделина-1865“ гр.Панагюрище.
Основната цел на фестивала е да съхрани и популяризира старата градска и шлагерна песен от миналия век, да я обогати и възроди за нов живот и приобщи младите хора към нейната лиричност и красота.
Фестивалът дава възможност за изява на таланливи изпълнители от цяла България.
Първото издание на фестивала няма конкурсен характер.

РЕГЛАМЕНТ

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.Във фестивала могат да участват индивидуални изпълнители, дуети и певчески формации, без ограничение във възрастта и броя на участниците.
2. Не се допуска участието на професионални изпълнители.
3. Вокалните групи се представят с програма с общо времетраене до 12 минути, а индивидуалните изпълнители и дуети –до 8 минути.
4. Съпровод:
Участниците сами осигуряват музикалния си съпровод.
- Инструментален съпровод на живо;
- Качествен синбек;
- Без съпровод /акапелно/

ЗАБЕЛЕЖКА: Звуковият носител на синбек може да бъде мини диск или компакт диск.
5. Не се допускат изпълнения на плейбек.
6. Задължително е сценичните костюми да представят духа на времето;
7. Организаторите не носят отговорност за неуредени авторски права на участниците.
ІІ. НАГРАДИ

1. Награда за артистично присъствие.
2. Награда за най-малък изпълнител.
3. Награда за костюми в стила на старата градска песен.
4. Всички вокални групи, дуети и индивидуални изпълнители получават плакети и грамоти за участие.

ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Участниците във фестивала не заплащат такса за участие.
2. Разходите по пътуването и престоя в гр.Панагюрище са за сметка на участниците.
3. Организаторите осигуряват храна –сух пакет.
4. Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира и записва изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да плаща права и обезщетения.
5. Националният фестивал ще се проведе на 22 октомври 2016 година в читалище „Виделина-1865”, гр.Панагюрище.
6. Регистрацията на участниците при пристигането в гр. Панагюрище ще става в Читалище „Виделина-1865“.
7. Желаещите да участват във фестивала трябва да изпратят в срок до 15.10.2016г. заявка (по образец) за участие на адрес: 4500, гр.Панагюрище, пл.”20 април” 2, НЧ „Виделина-1865” или на е-mail: videlina_1865@abv.bg.

За справка и допълнителна информация:
0357/62002; 0889211270; 0876946314 и на www.videlinapan.com

Файл: