ПОКАНА

Читалищното Настоятелство
при НЧ „Виделина-1865” гр.Панагюрище
Ви кани на отчетно-изборно събрание с дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на читалище "Виделина-1865"
за период 2013-2016г.
2. Отчет на Проверителната комисия на читалище "Виделина-1865"
за период 2013-2016г.
3. Приемане на бюджет за 2016г.
4. Избор на Председател, Настоятелство и Проверителна комисия
за период 2016-2019г.

Събранието ще се проведе на 03.06.2016 год. от 18:00 часа
в залата на читалището.

гр.Панагюрище От читалищното настоятелство