НЧ „Виделина-1865” – гр. Панагюрище започна работа по проект „Младежка школа – духов оркестър“

НЧ „Виделина-1865” – гр.Панагюрище започна работа по проект „Младежка школа – духов оркестър при НЧ „Виделна – 1865”. Проектът се финансира от НФ „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“. Дейностите, заложени в проектното предложение са насочени към запазване традициите и развиване на любителското художествено творчество, да обхванат в участие и изяви възможно по – широк спектър от възрастови групи в ефективния процес на утвърждаване ролята на читалището като водеща културна институция в духовния живот на град Панагюрище. Целите, които са заложени в идеята за реализация на този проект съвпадат с посочените цели и водещи принципи на Народно читалище „Виделина – 1865” в мисията му да обединява съмишленици, които имат желание за създаването на модерни творчески проекти и популяризиране на българската духова музика и нейните съвременни изпълнители на национално и международно ниво.

Основната цел на проект „Младежка школа – духов оркестър при НЧ „Виделина – 1865” е създаване на представителна школа от 16 участника – деца и младежи на възраст над 10 години, чрез подбор, обучение и индивидуална работа с участниците под ръководството на педагог с професионална подготовка по музикално изкуство /оркестрант.

С реализиране на дейностите по проекта ще се даде възможност на децата и младежите да получат музикална култура, да се обучават и творят в осигурени подходящи условия и в една утвърдена за Панагюрище и читалището традиция – духовата музика, както и да станат част от Духов оркестър „Делчо Радивчев”.

Партньори по проекта са училищата в гр.Панагюрище: ОУ „20 –ти Април”, ОУ „Проф. Марин Дринов”, СУ „Нешо Бончев”, Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм и общинските медии : Вестник „Време 2001”, „Медиен център – Оборище”, „Още пан”. Периодът за реализация на проектните дейности обхваща 12 месеца- творчески сезон 2022-2023 г. Общата стойност на безвъзмездното финансиране от НФ „Култура” е 22 000 лева.